Trang chủ » Đơn hàng XKLĐ » Đơn hàng Đài Loan

Đơn hàng Đài Loan

STT Nội dung Số lượng Địa điểm làm việc Lương Chi phí Chi tiết
1 Tuyển gấp nam lao động làm việc tại Đài Loan đơn hàng sản xuất nhựa Kim Dương 01 nam Kim Dương, Đài Loan 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
2 Thông báo tuyển dụng 20 nam lao động đi đơn hàng xây dựng tại Formosa Đài Loan 20 nam Formosa Đài Loan 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
3 Tuyển gấp nam lao động đi XKLĐ Đài Loan đơn hàng thực phẩm 02 nam Hưởng Tân, Đài Loan 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
4 Tuyển gấp nam lao động đi đơn hàng thao tác máy, vận chuyển nguyên liệu tại Đài Loan 04 nam Thuận Hưởng – Bình Đông 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
5 Tuyển dụng nam lao động đi đơn hàng gia công lon thực phẩm Đài Loan 01 nam Vĩnh Khang – Đài Nam 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
6 Tuyển dụng nam/nữ đi đơn hàng chế biến thịt gà ở Đài Loan 2 nam, 2 nữ Đông Phong, Đài Trung 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
7 Tuyển lao động nam đi đơn hàng chế biến thịt lợn Đài Loan 05 nam Thái An, Bình Đông 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
8 Tuyển lao động nam đi đơn hàng chăn nuôi bò sữa Đài Loan 01 nam Minh Toàn, Đài Trung 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết
9 Tuyển gấp nam lao động đi đơn hàng sản xuất rèm cửa Đài Loan 01 nam Tô Hằng, Cao Hùng, Đài Loan 30 triệu Liên hệ tư vấn Chi tiết