Đơn hàng nổi bật

STT Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển Chi tiết
1 Tuyển nam lắp thanh gia cố tại NAGOYA lương đến 30 triệu đồng 6 nam Tỉnh NAGOYA ~ 30 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
2 Tuyển 20 nam phun sơn tại Osaka, Miyazaki, Nagano, Hokkaido 20 nam Tỉnh Osaka, Miyazaki, Nagano, Hokkaido 30 triệu ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
3 Tuyển nam đi lắp đặt đường ống gas tại tỉnh Tochigi Nhật Bản 4 nam Tỉnh Tochighi 29 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
4 Tuyển gấp 4 nam đi công việc giàn giáo ở nhật lương đến 37 triệu 4 nam Tỉnh Tochighi 31 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
5 Tuyển nam đi cấp liệu bê tông bằng áp lực tại Kouchi, phí rẻ 8 nam Tỉnh Kouchi 31 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
6 Cần 18 nữ chế biến thủy sản lương thực lĩnh 30 triệu 18 nữ Tỉnh KAGOSHIMA Thực lĩnh 30 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
7 Tuyển nữ vệ sinh toàn nhà phí thấp nhất trong 20 năm 4 nữ Tỉnh OKINAWA 820 yên/h 45 triệu đồng Chi tiết
8 Tuyển gấp 4 nam đi công việc đóng gói công nghiệp lương cao 4 nam tỉnh FUKUOKA 32 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
9 Tuyển nam dùng các thiết bị xây dựng lương 32 triệu đồng 4 nam Tỉnh Akita 32 triệu đồng 2600 usd Chi tiết