Đơn hàng nổi bật

STT Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển Chi tiết
1 Đơn hàng khoan giếng tại TOKYO Nhật Bản tháng 1 2021 15 nam Tokyo ~ 40 triệu ~ 86 triệu Chi tiết
2 Đơn hàng Nam cơm hộp Nhật Bản làm tại tỉnh Saitama 30 Saitama ~ 35 triệu VNĐ ~ 84 triệu Chi tiết
3 Đơn hàng dùng các thiết bị xây dựng tại tỉnh GIFU 06 GIFU ~ 51 triệu VNĐ ~ 84 triệu VNĐ Chi tiết
4 Đơn hàng nam khoang giếng tại Tokyo Nhật Bản 15 Tokyo ~ 46 triệu VNĐ ~ 84 triệu VNĐ Chi tiết
5 Đơn hàng sản xuất các sản phẩm làm từ cao su tại công ty Hồng Văn 4 nam ~ 22 triệu đồng Liên hệ Chi tiết
6 Đơn hàng gia công cơ khí công ty Phùng Dục làm tại Đài Loan 10 Đào Viên ~ 19 triệu Liên hệ Chi tiết
7 Sản xuất các sản phẩm trang trí bằng xi măng công ty Quốc Viên 30 Đài Bắc ~ 19 triệu VNĐ 104 triệu VNĐ Chi tiết
8 Đơn hàng bánh kẹo thực phẩm công ty Quái Quái tại Đào Viên Đài Bắc 30 Đài Bắc ~ 19 triệu VNĐ 104 triệu VNĐ Chi tiết
9 Đơn hàng cơ khí làm tại Đài Trung công ty Đại Triển 10 Đài Bắc 18.957.000 VNĐ 104 triệu VNĐ Chi tiết