Trang chủ » Đơn hàng XKLĐ » Đơn hàng Nhật Bản

Đơn hàng Nhật Bản

STT Nội dung Số lượng Địa điểm làm việc Lương Chi phí Chi tiết
1 Tuyển 10 nam đi đơn hàng khoan giếng tại Tokyo Nhật Bản 10 nam Tokyo (Nhật Bản) 40 triệu 4500$ Chi tiết
2 Cần 50 nam xây dựng lái máy tại Tokyo, Tochighi, Shiga, Chiba 50 nam Tokyo, Chiba, Shiga, Saitama (Nhật Bản) 32 triệu đồng 60 triệu đồng Chi tiết
3 Tuyển 100 nam trồng và thu hoạch rau xà lách, rau cải tại Nagano 100 nam Nagoya (Nhật Bản) ~ 30 triệu đồng 45 triệu đồng Chi tiết
4 Tuyển 300 nữ đóng cơm hộp lương 30 triệu tại Kanagawa, Ibaraki 300 nữ Kanagawa, Ibaraki (Nhật Bản) ~ 30 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
5 Cần 4 nữ giặt là tại Tokyo lương 32 triệu, thực lĩnh 23 triệu 6 nữ Tokyo (Nhật Bản) 32 triệu đồng 45 triệu đồng Chi tiết
6 Tuyển 04 nam vận hàng máy lương đến 180000 yên tại KAGOSHIMA 4 nam Kagoshima (Nhật Bản) ~31 triệu đồng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
7 Tuyển 9 nam dọn dẹp tòa nhà phí thấp, tăng ca nhiều tại FUKUOKA 9 nam Fukuoka (Nhật Bản) 135.000 yên/ tháng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
8 Tuyển 9 nam kiểm tra máy tại Nagano lương cao, tăng ca nhiều 9 nam Nagoya (Nhật Bản) 157.899 yên/ tháng ĐƯỢC NỢ PHÍ Chi tiết
9 Tuyển 3 nữ đóng gói thực phẩm lương cao, tặng Ipap tại Nagano 3 nữ Nagoya (Nhật Bản) 150.000 yên 45 triệu đồng Chi tiết