Thẻ: kanagawa

Thi tuyển đơn hàng làm cơm hộp tại Kanagawa, Nhật Bản
Thi tuyển đơn hàng làm cơm hộp tại Kanagawa, Nhật Bản

Ngày 8/7/2020 vừa qua, Nam Chau IMS tổ chức thi tuyển đơn hàng làm cơm hộp tại Kanagawa – Nhật Bản dành cho nữ. Đơn hàng có mức lương cơ bản 172.550 yên.     Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản có mức lương khá cao nên số người đăng ký vượt qua số lượng yêu cầu, chỉ trong 2 tuần đã có 62 lao động từ các tỉnh...
Đọc Thêm