Thẻ: Đơn hàng thiếu tháng

Đơn hàng thiếu tháng cho lao động đi Đài Loan
Đơn hàng thiếu tháng cho lao động đi Đài Loan

Nếu bạn không muốn đi làm việc tại Đài Loan ( https://namchauims.com/xuat-khau-lao-dong-dai-loan/) trong khoảng thời gian quá lâu như hợp đồng quy định thông thường là 3 năm thì ở Đài Loan còn có những đơn hàng thiếu tháng có thể là 1 năm, 2 năm hoặc với số tháng theo yêu cầu của từng nhà máy. Cùng tham khảo một số đơn...
Đọc Thêm