Thẻ: lương đài loan

Mức lương XKLĐ Đài Loan bao nhiêu 1 tháng? Năm 2020
Mức lương XKLĐ Đài Loan bao nhiêu 1 tháng? Năm 2020

Ngày cập nhất mới nhất : 20 / 10 / 2022Mức lương đi Đài Loan bây giờ là bao nhiêu 1 tháng nhỉ? Mình đang tính đi Đài Loan làm mấy năm về lấy cái nghề, cái vốn làm ăn. Lương sau khi trừ chi phí đi thì còn lại bao nhiêu? Theo thông tư mới nhất của chính phủ Đài Loan về luật lao động cho lao động ngoài nước làm việc...
Đọc Thêm