Trang chủ » Xuất khẩu lao động » Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương

Ngày cập nhật : 03/07/2024Lượt xem: 63

Ngày 27/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 05 năm từ ngày 01/01/2022. Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức triển khai Nghị quyết như sau:

Hàn Quốc gia hạn thêm thời gian lưu trú cho lao động thời vụ - Nhịp sống  kinh tế Việt Nam & Thế giới

1.Trao đổi và ký kết Thỏa thuận làm việc thời vụ tại Hàn Quốc 

Trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc. UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn giao trao đổi và ký kết Thỏa thuận hợp tác. Nội dung đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, cụ thể như sau:

– Việc ký kết Thỏa thuận thực hiện theo thẩm quyền, trình tự và thủ tục quy định về ký kết. Thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục và cơ quan chuyên môn

– Việc ký kết thỏa thuận đảm bảo nội dung về quyền lợi và chế độ của người lao động theo quy định pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc. Xác định rõ và giao nhiệm vụ cho cơ quan của địa phương tổ chức thực hiện Thỏa thuận.

– Kinh phí ký kết và thực hiện Thỏa thuận thực hiện theo quy định.

Lao động thời vụ đi Hàn Quốc được gia hạn cư trú 8 tháng | Mekong ASEAN

 

2. Nội dung chính của Thỏa thuận làm việc thời vụ tại Hàn Quốc 

Thỏa thuận hợp tác về đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật Hàn Quốc và có những nội dung chính sau đây:

– Mục đích và phạm vi hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ (ví dụ: lĩnh vực nông nghiệp hoặc ngư nghiệp,…)

– Tên cơ quan thực hiện Thỏa thuận của Việt Nam. Cơ quan thực hiện Thỏa thuận của Hàn Quốc.

– Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn người lao động (tuổi, giới tính, nghề nghiệp, kinh nghiệm…)

– Chế độ đối với người lao động: thời gian làm việc, nghỉ ngơi; điều kiện làm việc, ăn, ở, sinh hoạt; tiền lương; bảo hiểm; chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ tiền mua vé máy bay khứ hồi để giảm chi phí đi làm việc ở Hàn Quốc của người lao động; điều khoản về chấm dứt hợp đồng trước hạn…

– Chi phí liên quan đến người lao động: phí đào tạo tiếng Hàn, giáo dục định hướng, phí giao thông, hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Hàn Quốc,… quy định cụ thể trong Thỏa thuận.

– Trách nhiệm của các bên: quản lý lao động, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động, tranh chấp lao động, các vấn đề liên quan đến thiên tai, dịch bệnh.

– Thời hạn của Thỏa thuận: Các bên thống nhất về thời hạn Thỏa thuận có hiệu lực thi hành phù hợp quy định pháp luật của mỗi nước nhưng không quá 05 năm kể từ ngày 01/01/2022.

Cảnh báo 'bẫy' tuyển dụng lao động thời vụ Hàn Quốc

3.Tổ chức thực hiện làm việc thời vụ tại Hàn Quốc 

Để tổ chức tốt hoạt động thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ngăn ngừa tình trạng vi phạm hợp đồng, ở lại cư trú bất hợp pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương:

 

3.1. Tuyển chọn lao động

Cơ quan thực hiện Thỏa thuận phải tổ chức tuyển chọn trực tiếp, đúng đối tượng lao động sinh sống lâu dài tại địa phương, đang làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp… đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng lao động trong Thỏa thuận ký kết.

Đặc biệt ưu tiên tuyển chọn người lao động thuộc đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng tại địa phương.

 

3.2. Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng. Tuyên truyền vận động người lao động thực hiện đúng hợp đồng, pháp luật

– Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo tiếng Hàn. Giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh. Trong đó chú trọng giáo dục chính sách pháp luật và các quy định của Việt Nam và Hàn Quốc.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người lđ về các quy định XKLĐ. Không vi phạm hợp đồng, pháp luật xuất nhập cảnh trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hợp tác giữa hai địa phương.

– Thông báo công khai, minh bạch các khoản chi phí liên quan đến việc đào tạo tiếng Hàn. Kiểm tra sức khỏe, làm thủ tục cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

3.3. Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng và quản lý người lao động

– Thực hiện các biện pháp đảm bảo người lao động. Thực hiện đúng hợp đồng phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và pháp luật trong nước. Thỏa thuận với bên tiếp nhận về biện pháp hạn chế tuyển chọn người lao động. Có thân nhân đang cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Để hạn chế tình trạng người lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp. Ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai địa phương và hợp tác lao động giữa hai nước.

– Có cơ chế theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình công dân Việt Nam lao động ở Hàn Quốc. Không để xảy ra tình trạng lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Phối hợp với địa phương của Hàn Quốc giải quyết kịp thời các phát sinh. Hai địa phương có trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc quản lý, hỗ trợ và bảo vệ người lao động thời vụ.

Hàng năm, phía Hàn Quốc sẽ xem xét dừng việc tuyển chọn và phái cử lao động thời vụ của địa phương nước ngoài. Nếu năm trước đó có tỷ lệ lao động thời vụ bỏ hợp đồng cao hơn 10%. Ngoài ra sẽ xem xét dừng tiếp nhận lao động từ quốc gia có tổng tỷ lệ lao động thời vụ bỏ hợp đồng vượt quá 50%.

3.4. Chế độ báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo danh sách người lao động làm việc tại Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời hạn năm (5) ngày kể từ ngày người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc và báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi người lao động kết thúc làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY!