Tổng hợp danh sách đơn hàng xuất khẩu lao động Algieria năm 2019, chủ yếu toàn là đơn hàng tuyển dụng lao động xây dựng, điện nước, lái máy, hàn xì…Đi xkld Algeria người lao động không cần thi tuyển chỉ cần biết nghề là được.

ĐƠN HÀNG ALGIERIA

Chương trình Xuất khẩu lao động Algeria năm 2020

Chương trình Xuất khẩu lao động Algeria năm 2020

Để có thể ổn định kinh tế gia đình thì hầu hết nhân công lao động Việt Nam đã chọn cách đi xuất khẩu lao động. Cũng là làm việc nhưng khi đi nước ngoài sẽ được nhận mức lương cao hơn, vì vậy cứ người nọ truyền tai người kia và số lượng xuất khẩu lao động ở Việt Nam ngày càng tăng. Trong số đó, có...
Xem thêm

Tuyển công nhân xây dựng  làm việc có thời hạn tại Algieria

Tuyển công nhân xây dựng làm việc có thời hạn tại Algieria

Công ty đã được bộ lao động thương binh và xã hội cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Theo hợp đồng tuyển dụng của các đối tác nước ngoài thì thời điểm hiện tai trung tâm đang cần tuyển dụng 25 lao động làm việc xây dựng tại Algieria. Thông...
Xem thêm