Tổng hợp danh sách đơn hàng xuất khẩu lao động Algieria năm 2019, chủ yếu toàn là đơn hàng tuyển dụng lao động xây dựng, điện nước, lái máy, hàn xì…Đi xkld Algeria người lao động không cần thi tuyển chỉ cần biết nghề là được.

ĐƠN HÀNG ALGIERIA

Tuyển công nhân xây dựng  làm việc có thời hạn tại Algieria

Tuyển công nhân xây dựng làm việc có thời hạn tại Algieria

Công ty đã được bộ lao động thương binh và xã hội cấp phép hoạt động trong...
Xem thêm