Chính Sách Bảo Mật

Ngày cập nhất mới nhất : 30 / 08 / 2023

Giới thiệu

Trang web này được điều hành bởi Năm Châu IMS. Các công ty trong Năm Châu IMS xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ email và thông tin liên quan đến dịch vụ khác trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ. Do đó, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về quý vị khi quý vị sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Quyền riêng tư của quý vị quan trọng với chúng tôi vì vậy dù quý vị mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các thông lệ của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Thông thường, loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập là thông tin chúng tôi cần để cho phép quý vị sử dụng dịch vụ của mình. Thông tin này bao gồm các thông tin như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi phải nhận được để có thể giúp quý vị trải nghiệm dịch vụ mà quý vị đã đặt qua trang web của chúng tôi là dữ liệu duy nhất bắt buộc phải cung cấp. Nếu quý vị gọi cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu quý vị cung cấp trong khi gọi. Như quý vị có thể thấy bên dưới, các cookie của chúng tôi cũng thu thập một số thông tin.

Nếu quý vị đặt dịch vụ cho người khác thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu dữ liệu cá nhân của người đó. Trong những trường hợp đó, chúng tôi mong quý vị sẽ thông báo cho các cá nhân đó về chính sách quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm chúng tôi thu thập

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xử lý cái gọi là “các hạng mục dữ liệu cá nhân đặc biệt” về quý vị, có thể được coi là nhạy cảm. Ví dụ, nếu quý vị (i) đã gửi giấy chứng nhận sức khỏe để sử dụng dịch vụ bảo vệ quyền lợi khi hủy hoặc để hoàn tiền từ hãng hàng không (ii) có tình trạng y tế hoặc sức khỏe ảnh hưởng đến chuyến đi và quý vị yêu cầu hỗ trợ hoặc khi cần sự cho phép nhất định, hoặc (iii) đã yêu cầu tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác về quý vị.

Trước khi xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm về quý vị, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của quý vị. Do đó, chúng tôi yêu cầu quý vị sử dụng các biểu mẫu liên hệ chuyên dụng trên trang web của chúng tôi để gửi bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào. Các biểu mẫu liên hệ cho phép quý vị cung cấp cho chúng tôi sự chấp thuận được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Tất nhiên quý vị có thể rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào không được quý vị cho phép, hoặc quý vị chưa cung cấp cho chúng tôi. Một số lượng hạn chế nhân viên của chúng tôi sẽ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý vị và sau khi xử lý dữ liệu nhạy cảm theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sớm nhất có thể.

Điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của quý vị

Để được phép xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành buộc chúng tôi phải có cái gọi là “cơ sở pháp lý” cho từng mục đích của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Vì lý do này, chúng tôi đã soạn thảo bảng dưới đây để nêu rõ cơ sở pháp lý cho từng mục đích của chúng tôi.

Những điều chúng tôi làm (mục đích của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị)Cơ sở pháp lý của chúng tôiThời gian lưu trữ
Cho phép sắp xếp và đặt chỗ chuyến du lịch mà quý vị đã yêu cầu từ chúng tôi (nghĩa là đặt các dịch vụ du lịch do chúng tôi làm trung gian, cũng như cung cấp các dịch vụ riêng của chúng tôi).Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị. Khi quý vị đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhạy cảm thì sự chấp thuận chính là cơ sở pháp lý.3 năm kể từ ngày mua. Sự chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể được rút lại bất cứ lúc nào.
Nếu quý vị đã chọn tạo tài khoản người dùng trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản đó cho quý vị. Tài khoản bao gồm quyền truy cập vào thông tin về việc sắp xếp và đặt chỗ chuyến du lịch trước đó của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của quý vị.Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị.Dữ liệu tài khoản người dùng của bạn, cũng như thông tin cá nhân liên quan đến kế hoạch chuyến đi và đặt chỗ trước đây của quý vị, sẽ được lưu cho đến khi quý vị quyết định hủy tài khoản người dùng thông qua trang web của chúng tôi. Tuy nhiên nếu quý vị không đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình trong 24 tháng, chúng tôi sẽ xóa tài khoản và thông tin trong đó nếu chúng tôi không có cơ sở pháp lý khác để lưu trữ.
Nếu quý vị đã bắt đầu quá trình đặt chỗ, nhưng chưa hoàn tất giao dịch mua, chúng tôi có thể gửi cho quý vị một email có liên kết quay lại kết quả tìm kiếm, hoặc đặt chỗ đã bắt đầu, tùy thuộc vào thời điểm mà quá trình đặt chỗ của quý vị trên trang web đã bị gián đoạn.Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là thực hiện kinh doanh và cho phép quý vị hoàn tất giao dịch mua của mình mà không phải điền lại tất cả thông tin. Nếu quý vị không muốn nhận những email này, quý vị có thể chọn không nhận bất cứ lúc nào trong email.24 tiếng kể từ khi quý vị dừng quá trình đặt chỗ.
Trước khi quý vị bắt đầu sắp xếp chuyến du lịch của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin bổ sung và các đề xuất liên quan đến việc sắp xếp chuyến du lịch cụ thể của quý vị, ví dụ như các tiện ích bổ sung có thể như thêm hành lý và các thông tin khác cho chuyến du lịch của quý vị. Một số thông tin dựa trên hồ sơ được lập theo các thông tin quý vị đã cung cấp trong quá trình đặt chỗ (ví dụ, (những) ngày quý vị sẽ đi du lịch, điểm đến của quý vị, v.v.).Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là mang đến cho quý vị một chuyến đi thuận tiện hơn và cho phép quý vị dễ dàng tìm thêm thông tin liên quan đến quý vị. Nếu quý vị không muốn nhận thông tin này, quý vị có thể chọn không nhận bất cứ lúc nào trong email.Không muộn hơn thời điểm quý vị bắt đầu sắp xếp chuyến đi của mình. Các hoạt động xử lý tương tự khác có thể tiếp tục theo những mục đích được nêu bên dưới.
Sau khi sắp xếp chuyến du lịch của quý vị, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thư thông báo bao gồm các đề xuất về các phương án sắp xếp chuyến du lịch khác và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến du lịch mà quý vị có thể quan tâm. Một số đề xuất được dựa trên hồ sơ về các lựa chọn trước đó của quý vị khi đặt chuyến đi và cách xử lý của quý vị với email của chúng tôi.Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là thực hiện kinh doanh và cho phép quý vị sắp xếp chuyến du lịch mà quý vị quan tâm. Nếu quý vị không muốn nhận những email này, quý vị có thể chọn không nhận bất cứ lúc nào trong email hoặc trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, trước khi quý vị hoàn tất giao dịch mua, quý vị có thể từ chối nhận thư thông báo.3 năm kể từ ngày mua.
Ghi âm lại các cuộc gọi nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và phục vụ bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào trong tương lai của quý vị.Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là (i) cải thiện dịch vụ của chúng tôi thông qua giáo dục nội bộ và (ii) giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại có thể có của quý vị. Nếu quý vị không muốn các cuộc gọi bị ghi âm, quý vị có thể từ chối việc ghi âm trước khi quá trình ghi âm bắt đầu.6 tháng kể từ ngày gọi điện thoại. Chỉ có một số lượng người hạn chế có quyền truy cập bản ghi âm của quý vị.
Sử dụng cookie để, ví dụ, cải thiện tính khả dụng của trang web này, cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa và thu thập số liệu thống kê sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng cookie phiên làm việc để cải thiện tính bảo mật của trang web nàyLợi ích hợp pháp của chúng tôi là (i) cải thiện trang web của chúng tôi, (ii) hiển thị cho quý vị các đề xuất mà quý vị quan tâm và (iii) có hoạt động cung cấp dịch vụ và trang web an toàn. Nếu quý vị không muốn chúng tôi lưu trữ cookie trên máy tính của quý vị, quý vị có thể thay đổi cài đặt trong trình duyệt bất cứ lúc nào.Tùy thuộc vào loại cookie. 

Ngoài những điều trên, chúng tôi thực hiện các biện pháp hàng ngày cần thiết đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, chẳng hạn như ghi sổ, kế toán, thanh toán, thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền và duy trì tính bảo mật trang web của chúng tôi. Trong phạm vi điều này không bắt buộc theo luật hiện hành, chúng tôi thực hiện các biện pháp này dựa trên lợi ích hợp pháp của mình. Chúng tôi cũng có thể phân tích hành vi của khách hàng để cải thiện các trang web và dịch vụ của chúng tôi ở mức độ tổng quát. Tuy nhiên, hoạt động phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu tổng quát hoặc ẩn danh ở mức độ tổng hợp.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị khi cần cho các mục đích được liệt kê trong chính sách quyền riêng tư này. Có thể chia sẻ cho các công ty khác trong Năm Châu IMS, các cơ quan chính phủ và các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Ví dụ chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị (bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm nếu được phép) với các đối tác kinh doanh như các hãng hàng không, nhà cung cấp khách sạn, công ty bảo hiểm và các Hệ Thống Phân Phối Toàn Cầu (còn gọi là GDS) để cho phép quý vị sắp xếp chuyến du lịch và đặt chỗ chuyến đi.

Các đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị sau khi nhận được từ chúng tôi, nghĩa là quý vị phải liên hệ với đối tác được đề cập khi có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền của quý vị theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi khuyên quý vị nên đọc các chính sách quyền riêng tư tương ứng của đối tác để biết thông tin về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các công ty khác (được gọi là “các đơn vị xử lý dữ liệu”) cần thiết để cung cấp các dịch vụ quý vị yêu cầu, ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ điều hành các tổng đài và các nhà cung cấp và bên bán khác của chúng tôi, họ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị khi cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi (ví dụ như bộ nhớ ngoài).

Do tính chất toàn cầu của ngành du lịch, dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được xử lý ở các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới khi các bên mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị nằm tại một quốc gia ngoài EU/EEA. Hoạt động chia sẻ dữ liệu cá nhân bên ngoài EU/EEA của chúng tôi yêu cầu phải có cơ sở pháp lý nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi một quốc gia được Ủy Ban Châu Âu coi là quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân hoàn thiện thì đây sẽ là cơ sở pháp lý của chúng tôi. Nếu không, có ba loại cơ sở pháp lý chính mà chúng tôi có thể dựa vào để thực hiện chia sẻ. Đó là:

  1. chúng tôi cần chuyển dữ liệu để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị (ví dụ khi quý vị đã đặt chuyến bay với một hãng hàng không nằm ngoài EU/EEA);
  2. việc chuyển dữ liệu sẽ được dựa trên các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn để chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia bên ngoài EU/EEA do Ủy Ban Châu Âu thông qua (có thể tìm thấy một bản sao các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn này tại địa chỉ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/); và
  3. EU-Hoa Kỳ. Privacy Shield, nơi dữ liệu được chuyển tới Hoa Kỳ và người nhận được chứng nhận hợp lệ.

Các nhà cung cấp bên thứ ba

Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác và cung cấp nội dung từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Khi quý vị nhấp vào các liên kết đến các trang web khác hoặc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba, quý vị nên đọc các chính sách quyền riêng tư của họ. Ngoài ra, nếu quý vị chọn liên hệ với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội thì chính sách quyền riêng tư này sẽ không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do quý vị gửi như một phần của quá trình liên hệ – trong trường hợp này, chúng tôi khuyên quý vị nên đọc chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội đó.

Các quyền của quý vị

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, quý vị có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê các quyền của quý vị. Các quyền của quý vị bao gồm:

  1. Quyền truy cập – Quý vị có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Quý vị cũng được quyền nhận các thông tin nhất định về những điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân. Những thông tin này được cung cấp trong tài liệu này.
  2. Quyền sửa đổi – Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có quyền sửa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến quý vị và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không sửa được dữ liệu cá nhân không chính xác do quý vị cung cấp do, ví dụ: các quy tắc của hãng hàng không và rằng sự thay đổi cụ thể đó có thể làm phát sinh chi phí.
  3. Quyền xóa bỏ – Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình. Đây được gọi là “quyền được quên”.
  4. Quyền hạn chế xử lý – Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có quyền hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị.
  5. Quyền di chuyển dữ liệu – Quý vị có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để dữ liệu cá nhân được truyền trực tiếp đến một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác) theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được từ chúng tôi.
  6. Quyền phản đối – Quý vị có quyền phản đối một số loại hình xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thực hiện. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động dựa trên “lợi ích hợp pháp” của chúng tôi.

Cuối cùng, quý vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Cookie

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của quý vị, một số chỉ lưu cho đến khi quý vị đóng trình duyệt (còn gọi là “cookie tạm thời”) và một số được lưu trong khoảng thời gian dài (được gọi là “cookie dài hạn”). Nếu quý vị không muốn cho phép lưu trữ cookie trên máy tính của mình, quý vị có thể thay đổi cài đặt trong trình duyệt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, một số tính năng trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách và do đó một số nội dung có thể không được hiển thị chính xác.

Trang web này sử dụng cookie vì một số lý do, bao gồm cả việc cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa, để cải thiện tính khả dụng của trang web này và để thu thập số liệu thống kê sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng cookie tạm thời để cải thiện tính bảo mật của trang web này.

Trong một số trường hợp khi sử dụng cookie, chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics và Google AdWords, các dịch vụ truyền dữ liệu lưu lượng truy cập trang web đến các máy chủ của Google. Google Analytics không nhận dạng người dùng cá nhân và không liên kết địa chỉ IP của quý vị với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google lưu giữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google cung cấp để hiểu thêm về lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng trang web đồng thời tối ưu hóa các quảng cáo mua từ mạng riêng của Google và mạng lưới quảng cáo khác. Google có thể xử lý dữ liệu theo cách được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Google và cho các mục đích được nêu ở trên trong phần này. Quý vị có thể chọn sử dụng Google Analytics nếu quý vị vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, vô hiệu hóa JavaScript hoặc sử dụng dịch vụ chọn không sử dụng do Google cung cấp. Để chọn không sử dụng các tính năng quảng cáo từ Google, hãy sử dụng liên kết này.

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng pixel Facebook – nó thu thập dữ liệu tổng hợp ẩn danh giúp chúng tôi tối ưu hóa việc mua quảng cáo trên các nền tảng khác nhau của Facebook (bao gồm Instagram). Facebook thu thập một id người dùng để chúng khớp nhau nếu người dùng đã truy cập một trang web có pixel Facebook. Tuy nhiên, chúng tôi với tư cách là nhà quảng cáo không bao giờ có thể nhận dạng hành vi của một người dùng cụ thể. Facebook và các nền tảng liên quan của Facebook nằm trong hệ sinh thái quảng cáo khép kín nơi người dùng chúng có thể điều chỉnh nếu họ chấp thuận cho các nhà quảng cáo sử dụng dữ liệu được thu thập từ trang web của họ để mua quảng cáo trên Facebook. Để xem và thay đổi cài đặt quảng cáo của quý vị trên Facebook, hãy sử dụng liên kết này.

Hơn nữa, trang web của chúng tôi sử dụng các dòng lệnh theo dõi chuyển đổi và cookie từ Microsoft Bing, TripAdvisorTvSquared (quý vị có thể xem chính sách quyền riêng tư của họ bằng các liên kết sau). Tất cả các dịch vụ này đều thu thập dữ liệu thống kê tổng hợp giúp chúng tôi tối ưu hóa việc mua quảng cáo. Chúng tôi với tư cách là nhà quảng cáo không thể nhận dạng một người dùng đơn lẻ sử dụng dữ liệu này. Quý vị có thể tắt sử dụng cookie trong cài đặt trình duyệt của mình.

Để biết thêm thông tin về cookie vui lòng truy cập www.youronlinechoices.com.

Bảo mật dữ liệu

Để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của quý vị, chúng tôi đã triển khai một số biện pháp bảo mật kỹ thuật và có tổ chức. Ví dụ, chúng tôi duy trì các mức độ bảo mật kỹ thuật cao trong tất cả các hệ thống (bao gồm truy xuất nguồn gốc, khôi phục dữ liệu sau thảm họa, hạn chế truy cập, v.v.). Ngoài ra, chúng tôi đã áp dụng các chính sách để đảm bảo rằng nhân viên của mình (tất nhiên phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật) không sử dụng dữ liệu cá nhân khi không cần thiết. Các chính sách như vậy cũng đặt ra các tiêu chuẩn của chúng tôi khi chúng tôi ký hợp đồng với các nhà cung cấp hoặc giới thiệu các hệ thống CNTT mới trong các hoạt động của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc việc sử dụng cookie của chúng tôi, hoặc nếu quý vị muốn nêu lên bất kỳ quyền nào của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, vui lòng gửi email đến: info@namchauims.com hoặc sử dụng các thông tin sau:

Điện thoại: 0868466045

Địa chỉ : Tầng 8 số 7 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội