Đơn hàng nổi bật

STT Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển Chi tiết
1 Đóng gói công nghiệp tại Okayama 12 Okayama 149,940 yên/ tháng 09/04/2019 Chi tiết
2 Đóng gói công nghiệp Fukuoka 12 Fukuoka 132,500 Yên 09/04/2019 Chi tiết
3 Đóng cơm hộp tại Yamagata và Akita 50 Yamagata, Akita 28 triệu 25/04/2019 Chi tiết
4 Thực phẩm – đóng cơm hộp 50 Chiba 31 triệu 20/02/1019 Chi tiết
5 Xây dựng – Lắp đặt đường ống 12 Tokyo, Saitama 38 triệu 28/02/2019 Chi tiết
6 Xây lò gạch chịu nhiệt 30 Fukuoka, Okayama 30 triệu 24/02/2019 Chi tiết
7 Đơn hàng Nhật Bản – Chế biến thực phẩm tại Tottori 09 Tottori 28 triệu 22/02/2019 Chi tiết
8 Công xưởng – Nhà máy Á Cách 10 Đài Trung 23.100 Đài Tệ Tuyển liên tục Chi tiết
9 Xây dựng – Khoan giếng 09 Osaka 35 triệu 15/02/2019 Chi tiết