Đơn hàng nổi bật

STT Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển Chi tiết
1 Thực phẩm – đóng cơm hộp 50 Chiba 31 triệu 20/02/1019 Chi tiết
2 Xây dựng – Lắp đặt đường ống 12 Tokyo, Saitama 38 triệu 28/02/2019 Chi tiết
3 Xây lò gạch chịu nhiệt 30 Fukuoka, Okayama 30 triệu 24/02/2019 Chi tiết
4 Đơn hàng Nhật Bản – Chế biến thực phẩm tại Tottori 09 Tottori 28 triệu 22/02/2019 Chi tiết
5 Công xưởng – Nhà máy Á Cách 10 Đài Trung 23.100 Đài Tệ Tuyển liên tục Chi tiết
6 Xây dựng – Khoan giếng 09 Osaka 35 triệu 15/02/2019 Chi tiết
7 Xây dựng – Lắp giàn giáo, vận hành máy 15 Nhật Bản 26 - 30 triệu 07/2018 Chi tiết
8 Nông nghiệp ngắn hạn – Trồng rau 100 Nhật Bản 22 - 40 triệu 08/2018 Chi tiết
9 Liên tục tuyển lao động làm việc tại Algeria. 50 Algeria 600 - 1000$ Liên tục Chi tiết